Naujienos

  • 2018-05-18 AB „KG GROUP“ atstovų pristatytas investicijų sutarties projektas „Greitai paruošiamų produktų fabrikas“

    2020-11-26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos...
    Skaityti plačiau

Alytaus pramonės parkas – tai puiki galimybė greitai ir naudingai investuoti bei pradėti ar plėtoti verslą. Ir ne tik todėl, kad Alytus yra labai patogioje geografinėje padėtyje – netoli Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, o pats Alytaus pramonės parkas įsikūręs didžiuliame pramonės rajone, bet ir dėl to, kad:

• Investuotojams į pramonės parką taikomos ilgalaikės mokesčių lengvatos, o miesto valdžios pozicija investuotojų atžvilgiu – labai palanki.
• Įrengta pramonės parko infrastruktūra.
• Gilias pramonės tradicijas turinčiame mieste – kvalifikuota darbo jėga. Alytuje veikia aukštoji mokykla – Alytaus kolegija, puikiai parengianti viduriniosios grandies specialistus, reikalingus pramonės miestui.


Šiai dienai pramonės parko teritorijoje investuotojų sukurta ne mažiau kaip 382 darbo vietos ir investuota ne mažiau kaip 37,3 mln. Eur.
Alytaus pramonės parke teikiama pirmenybė inžinerinei ir maisto pramonei.

Vertinimo/atrankos kriterijai:

1. investicijų dydis – ne mažiau kaip 500 000 eurų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą  (ne mažiau kaip 5 000 eurų į vieną arą);
2. naujos darbo vietos (naujai įmonei) arba darbo vietų pokytis (mieste jau veikiančiai įmonei) – ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų į vieną išnuomoto žemės sklypo hektarą (įsipareigotų ir sukurtų darbo vietų skaičius turi būti išlaikytas, kol taikomos žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos);
3. vidutinis darbo užmokestis – ne mažesnis nei atitinkamo sektoriaus Lietuvos Respublikos vidurkis;
4. tiesioginės užsienio investicijos;
5. prioritetinės veiklos rūšys;
6. veiklos pradžia – ne vėliau nei per 36 mėn. nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos.

Vertinimas komisijoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistai pagal investuotojo poreikį pateikia konkretų pasiūlymą išsinuomoti žemės sklypą (-us). Investuotojas pateikia prašymą išnuomoti atitinkamą žemės sklypą (-us) Alytaus pramonės parke. Prašyme turi būti pateikta informacija apie įmonės/fizinio asmens planuojamą vykdyti veiklą, planuojamas investicijas ir kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų numatytame žemės sklype (-uose). Jeigu investuotojas atitinka bent 3 iš 6 vertinimo/atrankos kriterijus, jo prašymas pateikiamas vertinti Ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Atsižvelgiant į Ekonominės plėtros programos komisijos pastabas rengiami tarybos sprendimai ir investicijų bei žemės nuomos sutarties projektai teikiami svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.


„STEP-BY-STEP“ PRAMONĖS PARKO INVESTUOTOJUI

1.    Kreiptis į turto valdymo ir verslo skyriaus specialistę Kamilę Albavičienę Tel. (8 315) 55 139 El. p. kamile.albaviciene@alytus.lt, dėl bendros informacijos apie laisvus žemės sklypus ir sąlygas Alytaus pramonės parke.
2.    Specialistas pagal investuotojo poreikį pateikia konkretų pasiūlymą.
3.    Investuotojas pateikia AMSA blanko prašymą išnuomoti atitinkamą žemės sklypą(-us) Alytaus pramonės parke. Prašyme turi būti pateikta informacija apie įmonės planuojamą vykdyti veiklą numatytame žemės sklype. Apie planuojamas investicijas (min. 500 tūkst. Eur/1ha norint gauti lengvatas) į statybas ir įrenginiams įsigyti. Taip pat kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų. Taip pat pateikti dokumentus patvirtinančius projekto finansavimą.
4.    Gautas prašymas svarstomas ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Teikiamos pastabos ir pasiūlymai.
5.    Pritarimo atveju rengiamas tarybos sprendimo projektas ir investicijų sutarties projektas.
6.    Investicijų sutartis derinama su investuotoju, miesto savivaldybės teisininkais, bei vadovais.
7.    Suderinta investicijų sutartis teikiama svarstyti AMS tarybai.
8.    Tarybai pritarus investuotojas iš anksto sutartu laiku kviečiamas atvykti pasirašyti investicijų ir žemės nuomos sutarties.
9.   Pasirašius sutartis investuotojas per investicijų sutartyje numatytą laiką įsipareigoja pateikti visus reikalingus dokumentus, norint gauti dokumentą, leidžiantį statyti naują  (-us) statinį (-us), žemės sklype.
10.  Investuotojo įsipareigojimai pradedami skaičiuoti nuo dokumento leidžiančio statyti naują  (-us) statinį (-us) gavimo dienos.
11. Investuotojas stebimas, kad vykdytų įsipareigojimus ir pasibaigus statybos darbams pradėtų gamybos veiklą. Miesto savivaldybės administracija savo ruožtu atleidžia investuotoją nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio numatytam laikotarpiui investicijų sutartyje.

 


Svetainių kūrimas